PONZIO PE 68HI

Varianta systému PE 68HI má podobnou strukturu konstrukce jako okenní systém PE 68. Z jeho hlavních nesporných výhod je zvýšení tepelného komfortu, který je dosažen osazením speciální izolační vložky.

V závislosti na umístění, v kterém je zakomponovaná dodatečná výplň,  systém dosáhne jinou hodnotu součinitele prostupu tepla. Ve verzi PE 68+ s uzavřenou podskelní komorou – je Uf 1,5 W/m2K, v teplejší verzi PE 68HI s uzavřenou podskelní komorou a tepelně izolační výplní v komoře profilu – Uf dosahuje hodnoty 1,5 W/m2K.

Parametry produktu

Prostup tepla oknem Uw
1,5 Uw
Stavební hloubka
68 mm
Těsnění
dvousložkové centrální